Privacy Statement en Disclaimer
Qoets aflevercentrum qantoor

Privacy Statement en Disclaimer

12 maart 2024

Onderstaand Privacy Statement is van toepassing op de door Qoets geëxploiteerde website(s). Verwijzingen naar sites die niet door Qoets worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Door gebruik te maken van de website(s) van Qoets betekent dit dat u akkoord gaat met het privacy-beleid van Qoets zoals hieronder staat vermeld.

Privacy Statement

Qoets verzamelt gegevens van bezoekers van haar website(s). Qoets respecteert daarbij de privacy van al haar klanten en bezoekers/gebruikers van haar site(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Qoets zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Qoets uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Qoets houdt zich daarbij uiteraard aan de Privacyregelgeving. De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Qoets voor de uitvoering van een overeenkomst, om u op de hoogte te houden van nieuws/informatie en/of om u te informeren over voor u relevante en interessante (gelijksoortige) producten en diensten van Qoets. Indien u hier geen prijs (meer) op stelt dan kunt u dit hier aangeven. Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u om aanpassing verzoeken door dit hier aan te geven. Onze site(s) maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die wij op uw computer, tablet of telefoon zetten als u onze website bezoekt. Dat doen we om te zorgen dat de website goed werkt en om het bezoek op de website te meten. Zo meten we welke content veel of juist weinig bekeken wordt. We kunnen met behulp van de gegevens de content beter afstemmen op de bezoekers. Uiteraard houden wij rekening met uw privacy. Als u gebruik maakt van de website(s) van Qoets, gaat u automatisch akkoord met het plaatsen van deze cookies. Deze cookies kunt u uiteraard verwijderen, hoe dat werkt hangt af van de browser waarmee u de website hebt bezocht. Heeft u op verschillende apparaten de website bezocht, dan zult u ze op elk apparaat apart moeten verwijderen. Zet u ze uit, dan kan het zijn dat sommige delen van de website niet goed werken. Deelt u pagina’s van de website(s) van Qoets op sociale media als LinkedIn en Twitter, weet dan dat deze platforms gebruik maken van cookies die ze opslaan op hun servers. Qoets heeft hier geen enkele invloed op. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende derde van toepassing. Wij adviseren de privacy verklaringen van de betreffende derde goed te controleren. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van Qoets, vernemen wij dit graag via service@qoets.nl.

Disclaimer

Qoets besteedt constante aandacht aan documenten en informatie die wij op de website(s) plaatsen. Desalniettemin kan Qoets niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website en verwijzingen naar sites elders. Qoets sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen. Qoets behoudt zich het auteursrecht op haar website(s) voor. Niets van de website van Qoets mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van Qoets is gegeven.

Cookie